شلوارواید لگ

۷۱۰,۰۰۰ تومان

جین آنزیم شور شده(بالاترین کیفیت پارچه)

تک رنگ و قد 90 (کمر ساده)

راهنمای سایز :

سایز۳۰

دورکمر۶۴

دورران۵۲

دورباسن ۱۰۰

سایز ۳۱

دورکمر ۶۸

دورران ۵۶

دور باسن ۱۰۲

سایز۳۲

دورکمر ۷۲

دورران۵۸

دورباسن ۱۰۶

سایز۳۳

دورکمر ۷۶

دورران ۶۰

دورباسن ۱۰۸

سایز۳۴

دورکمر۸۰

دورران ۶۲

دورباسن ۱۱۰

شناسه محصول: نامعلوم دسته: