کت لینن تیدا

ناموجود

جنس کت لینن نچرال درجه ۱ (آنزیم شور شده)

خطوط پارچه چاپ نیست و بافت پارچس
فری سایزه مناسب سایزهای 36 تا 44

قد کت 70

تک رنگ

ناموجود