ست پاستلی

ناموجود

جنس ست لینن نخ (آنزیم شور شده)
قدمانتو 73 وقدشلوار 110

فری سایز مناسب سایزهای 38 تا 42